Canvas is not supported in your browser.

What's in a name

Wat is een inkling?

Wim Polet: Een inkling (in·kling - \?i?-kli?\), zegt het Engelse woordenboek, is ‘a slight knowledge or vague notion’. Bijvoorbeeld: I had not the faintest inkling of what it was all about (Merriam-Webster). Een flauw vermoeden, in het Nederlands.

Hoe kom je dan bij China Inkling? Als gevestigd consultant heb je toch meer te bieden dan wat flauwe vermoedens?
Wim Polet: ‘Weten wat men weet en weten wat men niet weet, dat is het ware weten.’ Dat vertelt ons de Chinese filosoof Confucius. En het strookt met wat ik ook steeds vaker van mijn klanten hoor als ze over hun ervaringen in China spreken: ‘Hoe meer je weet, hoe meer je beseft hoe weinig je weet.’ Hoeveel kennis en expertise je over China ook in huis mag hebben, het blijft gepast dat je er niet mee te koop loopt. Het blijft gepast dat je je kennis en expertise tegen de achtergrond van 7000 jaar geschiedenis en van 5000 jaar cultuur ziet, tegen de achtergrond van een land dat 300 keer zo groot is als België, én tegen de achtergrond van het ware weten van Confucius. 
 

Er zit zo te horen veel China in China Inkling?

Wim Polet: Ja, als Chinees in China loop je niet te koop met je expertise, je gedraagt je nederig en je koestert de suggestie dat je – zelfs met al je gespecialiseerde kennis – steeds slechts een flauw vermoeden hebt, een inkling…, China Inkling.