Canvas is not supported in your browser.

Chinees met Karakter

Teksten in het chinees nemen op het Internet steeds een groter deel in van het geheel. Vorig jaar voorspelde de gespecialiseerde nieuwssite IT News dat chinees de lingua franca wordt op het Internet. Het is dus niet onmogelijk dat binnen korte tot middellange termijn China- gerelateerde teksten en documenten – onderwijskundig, economisch, juridisch - nog slechts in het chinees zullen beschikbaar zijn.

China Inkling Crosscultural Dynamics vindt dat we ons hierop best voorbereiden en gelooft in de leerbaarheid - binnen een haalbare timing - van Chinese karakters.

Elk Chinees karakter bekijken we als een symbool. Laat het ons vergelijken met het internationale logo 'exit', een langs één zijde open vierkant met een pijl die naar buiten wijst.  Iedereen begrijpt het, zonder dat er een woord staat bij vermeld.                                                                  

We laten het schrijven van Chinese karakters, het memoriseren van de uitspraak (klank & toon) even achterwege, en focussen ons helemaal op de herkenning van het karakter!

Hieronder volgt hoe we tewerk gaan.

 

Stap 1 Basiskoffertje

We kiezen een verzameling van Chinese karakters die als algemeen kunnen beschouwd worden, die regelmatig voorkomen in Chinese teksten ongeacht de inhoud van de tekst. Hiervoor is een onderzoek nodig naar de meest voorkomende Chinese karakters. Op het Internet vind je over deze topic reeds enige informatie. De 300 meest gebruikte Chinese karakters vind je op: http://www.globechinese.com/zi300.html  Voor de oplijsting van de frequentie van Chinese karakters werden reeds verschillende pogingen ondernomen. Dit is er één  van : http://lingua.mtsu.edu/chinese-computing/statistics/index.html 

 

Stap 2 Domeinkoffertje

We beslissen Chinese teksten zo strikt mogelijk in te delen naar inhoud. Volgens die specifieke inhoud wordt een andere verzameling aangelegd van karakters die in deze teksten regelmatig voorkomen.

Concreter kunnen inhouden als volgt onderscheiden worden :

- Onderwijs met nog gedetailleerdere subdomeinen zoals kleuter/lager onderwijs, middelbaar onderwijs, hoger onderwijs, in het buitenland gaan studeren,…

- Economie met nog gedetailleerdere subdomeinen zoals marketing management, human resources management, financieel management, organisatieleer,…

- Politiek met nog gedetailleerdere subdomeinen zoals binnenland, buitenland(Europa, België), emigratie, immigratie,…

- Sport met nog gedetailleerdere subdomeinen zoals sportevenementen (Olympische Spelen, Wereldkampioenschap Voetbal, Ronde van Beijing) of specifieke sporttakken zoals tennis, wielrennen, voetbal,…

 

Stap 3 Concreet domeinonderzoek

In stap 1  beslissen we het aantal te herkennen algemene Chinese karakters. Het is belangrijk dit aantal beheersbaar blijft.

Voor stap 2 gaan we concreet bijvoorbeeld uit van het subdomein ‘in het buitenland gaan studeren’. We zoeken 8 artikels die in het laatste jaar verschenen zijn over dit onderwerp in één vooraf geselecteerde Chinese  krant, de China Education Daily.

We tellen het aantal verschillende karakters per artikel en beslissen het aantal specifiek ‘in het buitenland gaan studeren’ te herkennen karakters. Het is ook hier belangrijk dit aantal beheersbaar te houden.

 

Stap 4 Met 2 koffertjes op stap

Met onze twee karakterkoffertjes – basis + subdomein – gaan we dan de Chinese schrijvende media te lijf. Cruciaal blijft hier binnen alle subdomeinen het aantal geregistreerde karakters beheersbaar te houden.